Skulderverkstedet logo

Personvernerklæring

Vår nettstedsadresse er: https://www.skulderverkstedet.no

1. Personopplysninger og informasjon vi samler inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. 
Vi samler inn følgende personopplysninger:• Som pasient: Personopplysninger i forbindelse med oppretting av journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasient, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven. 

• Besvare henvendelser: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av ditt samtykke. 

2. Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. 
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for formålet.
 Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.
 Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem.

4. Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

5. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. 
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

6. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

7. Kontakt oss
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Skulderverkstedet ved daglig leder. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, ta kontakt med oss.

skulderverkstedet.no

© 2023-